Ukara Sananta Yaiku

1. 1. Ukara carita yaiku ukara sing isine?Tuladhane:2. Ukara pitakon yaiku ukara sing isine?Tuladhane:3. Ukara sananta yaiku ukara sing isine?Tuladhane:​


Jawaban:

1. UKARA CRITA (KALIMAT BERITA)

Ukara crita yaiku ukara kang isine nyritakake utawa ngandharake sawijining bab utawa kedadean marang wong liya. Tuladhane kaya ing ngisor iki:

1).Saben wulan Mulud ing Ngayogyakarta lan Surakarta mesthi ana Sekaten.

2).Rikala aku ngepit mau, ing protelon Tugu ana uwong kesrempet truk.

3).Ahad sesuk simbah arep kondur ing Purwokerto.

2. UKARA PITAKON (KALIMAT TANYA)

Ukara pitakon yaiku ukara kang isine awujud pitakonan. Ukara iki racake migunakake tembung pitakon apa, piye, pripun, kadospundi, sinten, sapa, pira, pinten, ing ngendi, wonten pundi, caba, cobi, kapan, lan kala punapa. Ukara pitakon kapilah-pilah dadi kaya ing ngisor iki:

A. Ukara Pitakon Lumrah

Tuladha:

1).Omahmu ing ngendi?

2).Saiki wis jam pira?

3).Paramasastra kuwi apa ta tegese?

B. Ukara Pitakon Kang Ora Perlu Wangsulan (Ukara Retoris)

Tuladha:

1).Kesandhung kuwi apa lara ta, Kang?

2).Sapa sing ora kepingin lulus sekolah?

3).Iki ta daleme Pak Teguh?

C. Ukara Paminta

Tuladha:

1).Piye yen leren dhisik?

2).Saupama klambi kuwi diwenehake adhimu piye, Nduk?

3).Kowe mathuk apa ora yen saiki awake dhewe besanan?

2.. UKARA SANANTA

Ukara sananta yaiku ukara kang isine niyat, karep, utawa sedya. Ananging, kang duwe niyat utawa sedya mau awake dhewe. Mesthi wae ukara iki durung kalakon utawa durung katindakake jalaran isih awujud niyat.

Tuladha:

1) Sesuk awan aku arep golek degan ijo.

2).Kareben munggah sekolah, aku kudu sinau mempeng.

3).Aku arep umbah-umbah, kowe aja ngajak crita wae.

4).E, dak dolan menyang daleme simbah.

Tinimbang ndomblong, dak resik-resik latar mburi, ah!

Semoga membantu*-*

maaf kalo salah:(


2. tuladha ukara sananta


Sesuk awan aku arep golek degan ijosesok aku arep tuku klambi ing pasar rebo

3. contoh ukara sananta


-Sesuk awan aku arep golek wit gedhang
-Aku are umbah-umbah,ojo mbok jak crita wae

4. gaweo ukara sananta(1)lan ukara pitakon (1)ngenani Corona!​


Jawaban:klambimu sing reget

Wis dikumbahi adihne

Penjelasan:


5. Gawea ukara sananta (1) lan ukara pitakon (1) ngenani Corona?​


Jawaban:ukara sananta:aku arep tuku masker.

Ukara pitakon: kapan yo coronane iki ilang??

Penjelasan:ukara sananta:ukara kang karep(awake dwe).

Ukara pitakon: njalok informasi( takok Nak uwong).


6. artine ukara sananta​


Jawaban:

Ukara sananta yaiku ukara kang isine niyat, karep, utawa sedya.


7. apa sing diarani ukara sananta​


Jawaban:

Jawaban. Jawaban: Ukara sananta yaiku ukara kang isine niyat, karep, utawa sedya.

Penjelasan:

jangan lupa follow

semoga benar:


8. contoh 5 masing" ukara carita ,ukara pitakon,ukara sananta​tolong di jawaban besok di kumpulkan


Jawaban:ukara carita :

1.saben suroan ing jogja ana obor oboran

2.ing pasar tomohon rame wong dodolan

3.pesantren kilat lumajang ngadaake pelatihan haji

4.ing tanggal 25 , umat kristiani ing surabaya bebarengan ngadaake ibadah lintas iman

ukara pitakon:

1.wes mangan le ?

2.pr e wes kok garap ?

3.bapak mu wes mulih nduk ?

4.panjenengan dugi pundi ?

5.simbah napa sampun wangsul ?

ukara sananta:

1.dion sregep sinau amarga kepingin pinter

2.dion kepingin tuku ninja

3.dion kudu kerja yen kepingin tuku ninja

4.dion saiki wis sukses amarga kepingin nyenengake wong tuo

Penjelasan:


9. gawea ukara crita, pitakon, lan sananta​


Jawaban:

A.ukara crita

Tuladhane kaya ing ngisor iki:

1.Saben wulan Mulud ing Ngayogyakarta lan Surakarta mesthi ana Sekaten.

2.Rikala aku ngepit mau, ing protelon Tugu ana uwong kesrempet truk.

3.Ahad sesuk simbah arep kondur ing Purwokerto.

B. Ukara Pitakon Lumrah

Tuladha:

1.Omahmu ing ngendi?

2. Saiki wis jam pira?

3.Paramasastra kuwi apa ta tegese?

C.ukara Sananta

Tuladha:

Sesuk awan aku arep golek degan ijo.

Kareben munggah sekolah, aku kudu sinau mempeng.

Aku arep umbah-umbah, kowe aja ngajak crita wae.

Penjelasan:

semoga membantu

maaf kalo salah

follow auto folback


10. 1. tulis ukara tanggap :ukara sananta :​


Jawaban:

Ukara tanggap:Buku digawa Bams

Ukara tanduk:Bams nggawa buku

Ukara sananta: sesuk awan aku arep sinau


Video Terkait Ukara Sananta Yaiku