Tembang Pangkur Kalebu Tembang

1. tembang pangkur kalebu tembang ​


Jawaban:

Tembang Macapat

semoga membantu


2. tembang pangkur kalebu perangane tembang


Kalebu tembang macapat.pangkur kalebu peranganane tembang macapat

3. 1 tembang pangkur kalebu tembang ....2.tembang pangkur ana...gatra​


Jawaban:

1. tembang pangkur kalebu tembang Macapat

2. tembang pangkur ana 7 gatra


4. tembang pangkur Lan Dhandhanggula kalebu tembang


kalebu tembang macapat

5. apa dhasare tembang pangkur iku kalebu tembang macapat


Tembang Macapat yaiku tembang utawa puisi tradisional ing tlatah Jawa sing paugeran – paugerane ono telu, yaiku guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan. Tembang Macapat katah contone, antarane Maskumambang, Mijil, Sinom, Kinanthi , Asmarandana, Gambuh, Dhandhanggula, Durma, Pangkur, Megatruh, lan Pucung.

Dhasare tembang pangkur kalebu tembang macapat, yaiku amarga tembang iki nduwei guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan kang trep, yaiku Guru Gatrane 7 (8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i)

           Semoga jawaban kakak dapat membantu, apabila masih terdapat pertanyaan yang lain, jangan ragu ajukan pertanyaanmu di Brainly ya.

Detail Tambahan

Kelas             : X

Pelajaran       : Bahasa Daerah

Kategori         : Bahasa Jawa

Kata Kunci     : Tembang Pangkur, Guru Lagu, Gatra, Wilangan

Kode              : -


6. apa dhasare tembang pangkur iku kalebu tembang macapat


tembang pangkur memang masuk tembang macapat

7. tembang pangkur kalebu ing jinise​


Jawaban:

Tembang Macapat

Jadikan jawaban tercerdas :D

Jgn di hps pleasee katanya kamu baik :)


8. Tembung Pangkur kalebu tembang​


Jawaban:

Tembang Pangkur kalebu tembang .......

Wangsulan : tembang macapat

※ Gegambaran tembang pangkur ※

Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka

※ Watake tembang pangkur ※

Sereng lan greegetan

※ Panganggone tembang pangkur ※

Kanggo aweh pitutur kang sereng

kang ngemu srengen, uga bisa kanggo

peperangan

꧉ ꦢꦶꦭ ꧉

wangsuli pitakon

Tembung Pangkur kalebu tembang Macapat.

Pembahasan

➡️ Tembang macapat yaiku tembang cilik sing nduweni paugeran kayata guru gatra, guru wilangan lan guru lagu.

➡️ Paugeran tembang macapat ana 3 :

Guru gatra = cacahing gatra ing saben Sapada ( baris ).Guru wilangan = cacahing wanda ing saben sagatra ( suku kata ).Guru lagu = dhong dhinge swara ing pungkasaning gatra ( vokal ).

➡️ Paugeran tembang pangkur :

Guru gatra = 7Guru wilangan = 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8Guru lagu = a, i, u, a, u, a, i

➡️ Watake tembang pangkur :

sereng lan cocok kanggo medharake Carita sing ngemu surasa sereng.

Detail JawabanMapel : Bahasa DaerahKelas : 6Materi : Tembang macapatKode ; 13


9. pangkur kalebu tembang​


Jawaban:

tembang macapat

Penjelasan:

maaf kalo salah

semoga membantu


10. pangkur iku kalebu jinise tembang apa​


Jawaban:

tembang macapat

Penjelasan:

semoga membantu


Video Terkait Tembang Pangkur Kalebu Tembang