Not Lagu Garuda Pancasila

1. not lagu garuda pancasila


5 5 1 1 2 2 3
Ga ru da Pan ca si la
3 4 5 1 2 3 4 2
A ku lah pen du kung mu
5 5 2 2 3 3 4
Pa tri ot pro kla ma si
3 2 1 5 5 5 6 7 1
Se di a ber kor ban un tuk mu
1 1 1 6 1 4 5 6 5
Pan ca si la Da sar Ne ga ra
1 1 1 6 1 4 5 6 5
Rak yat a dil mak mur sen tau sa
5 6 5 4 3 2
Pri ban di bang sa ku
1 1 1 1
A yo ma ju
6 5 1 1 1 1 2 3
Ma ju a yo ma ju ma ju
1 1 6 5 7 1
A yo ma ju ma ju.
smoga trbntu 5   5   1    1    2   2  3
Ga ru da Pan ca si  la

34  5    1    2     3    4      2
A   ku  lah pen du kung mu

 5    5 2   2    3   3   4
Pa tri ot pro kla ma si

 3   2 1   5    5    5    6   7    1
Se di a ber kor ban un tuk mu

   1   1  1  6  1    4    5   6   5
Pan ca si la Da sar Ne ga ra

 1     1   1  6    1      4    5    6   5
Rak yat a dil mak mur sen to  sa

  5   6  5    4      3  2 
Pri ba di bang sa ku

1 1    1   1
A yo ma ju

6     5 1 1   1    1   2   3
Ma ju a yo ma ju ma ju

1 1     6   5   7  1
A yo ma ju ma ju.

Semoga membantu.....

2. Lagu garuda pancasila berapa not balok


5 not balok

"maaf kalao salah"


3. not lagu garuda pancasila pianika


Ga ru da pan ca si la
  5   5   1    1    2   2  3
A ku lah pen du kung mu
3   4    5    1    2    3     4 2
Pat ri ot prok la ma si
5     5  2     2     3   3   4
Se di a ber kor ban un tuk mu
3    2 1   5    5        5   6   7     1
Pan ca si la da sar ne ga ra
1      1  1  6   1    4   5   6   5
Rak yat a dil mak mur sen to sa
1      1   1  6      1       4     5   6  5
Pri ba di bang sa ku
5     6     5    4     3  2
A yo ma ju - ma ju 
1   1   1   1     6   5
A yo ma ju - ma ju
1  1    1    1    2    3
A yo ma ju - maju
1  1    6   5     7    1

4. not huruf lagu Garuda Pancasilanot huruf ya bukan not angkajgn ngasal​


Jawaban:

Not Angka Lagu Nasional Garuda Pancasila Pianika

TRIBUNJATENG.COM - Berikut not angka pianika lagu nasional Garuda Pancasila lengkap dengan liriknya.

Not angka pianika lagu nasional Garuda Pancasila:

Ga ru da pan ca si la

5 5 1 1 2 2 3

A ku lah pen du kung mu

3 4 5 1 2 3 4 2

Pat ri ot prok la ma si

5 5 2 2 3 3 4

Se di a ber kor ban un tuk mu

3 2 1 5 5 5 6 7 1

Pan ca si la da sar ne ga ra

1 1 1 6 1 4 5 6 5

Rak yat a dil mak mur sen to sa

1 1 1 6 1 4 5 6 5

Pri ba di bang sa ku

5 6 5 4 3 2

A yo ma ju - ma ju

1 1 1 1 6 5

A yo ma ju - ma ju

1 1 1 1 2 3

A yo ma ju - maju

1 1 6 5 7 1

Penjelasan:

Semoga bisa membantu


5. lagu garuda pancasila dan nama pencipta dan not balok serta not angkanya​


Penjelasan:

nama pencipta PROHAR SUDHARNOTO not balok dan angka ada di gambar y


6. tuliskan not lagu yang di presentasikan kel 2 garuda pancasila​


maksud nya..............

J A W A B A N :
ini foto not lagu ‘Garuda Pancasila’. semoga membantu.

7. lagu garuda pancasila not nyatolong di jawab secepatnya


ini not lagu garuda pancasilanya

semoga membantu

8. Lirik dan not angka lagu garuda Pancasila.


Ga ru da pan ca si la
A ku lah pen du kung mu
Pat ri ot prok la ma si
Se dia ber kor ban un tuk mu
Pan ca si la da sar ne ga ra
Rak yat a dil mak mur sen to sa
Pri ba di bang sa ku
A yo ma ju ma ju
A yo ma ju ma ju
A yo ma ju ma ju

5 5 1 1 2 2 3
3 4 5 1 2 3 4 2
5 5 2 2 3 3 4
3 2 1 5• 5• 5• 6• 7• 1
1 1 1 6• 1 4 5 6 5
1 1 1 6• 1 4 5 6 5
5 1° 5 4 3 2
1111 6• 5•
1111 2 3
1 1 6 5 7• 1

*keterangan
•= nada rendah (turun satu oktaf)

°= nada tinggi (naik satu oktaf)
Ga-ru-da pan-ca-si-la= 5 5 (1) (1) (2) (2) (3)
A-ku-lah pen-du-kung-mu= (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (2)
Pat-ri-ot pro-kla-ma-si= 5 5 (2) (2) (3) (3) (4)
Se-di-a ber-kor-ban un-tuk-mu= (3) (2) (1) 5 5 5 6 7 (1)
Pan-ca-si-la da-sar ne-ga-ra= (1) (1) (1) 6 (1) (4) (5) (6) (5)
Rak-yat a-dil mak-mur sen-to-sa= (1) (1) (1) 6 (1) (4) (5) (6) (5)
Pri-ba-di bang-sa-ku= (5) (6) (5) (4) (3) (2)
A-yo ma-ju ma-ju= (1) (1) (1) (1) 6 5
A-yo ma-ju ma-ju= (1) (1) (1) (1) (2) (3)
A-yo ma-ju ma-ju= (1) (1) (6) (5) 7 (1)

9. not angka lagu garuda pancasila


5 5 | 1 1 2 2 | 3 0 3 4 | 5 1 2 3 4 | 20 55 |
——
2 2 3 3 | 4 0 3 2 | 1 5 . 5 5 6 7 | 1 0 1 1|

1 6 . 1 4 .6 | 5. 0 1. 1 | 1 6. 1 4 5. 6 |

10. buatlah not angka untuk lagu garuda pancasila


semoga bisa membantu

Video Terkait Not Lagu Garuda Pancasila